FYLKESMANNEN I NORDLAND MØYSALEN NASJONALPARKSTYRE (Orgnr. 813549182)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 813549182
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I NORDLAND MØYSALEN NASJONALPARKSTYRE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Nes, 8414 HENNES
Forretningskommune: HADSEL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Moloveien 10, 8003 BODØ
Registrert dato: 28-04-2014
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.