FYLKESMANNEN I NORDLAND MIDTRE NORDLAND NASJONALSTYRE (Orgnr. 813548992)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 813548992
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I NORDLAND MIDTRE NORDLAND NASJONALSTYRE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: c/o Nordland Nasjonalparksenter Storjord, 8255 RØKLAND
Forretningskommune: SALTDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Moloveien 10, 8003 BODØ
Registrert dato: 28-04-2014
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.