BUFETAT VEST VESTLUNDVEGEN UNGDOMSSENTER (Orgnr. 812834762)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 812834762
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST VESTLUNDVEGEN UNGDOMSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: Vestlundveien 22A, 5145 FYLLINGSDALEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 03-12-2013
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.