Publikasjoner om Kirkelig rettssubjekt

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Kirkelig rettssubjekt.

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2018 Organisasjonsformer i offentlig sektor. En kartlegging. Difi-rapport 2018:8 Oddbjørg Bakli, Trond Kråkenes og Magne Langset