Møll, Siri Kristin (1986):

Tilsynsrådet - fangenes klagemur? En studie av tilsynsrådsordningen ved norske fengselsanstalter.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

818

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: