Kvitastein, Olav A. (1979):

Organisering av interessemedvirkning i planlegging. Eit case-studium i vegsektoren.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2438&kategori=451

Kommentar:

Studien tar sikte på å studera korleis forvaltninga (Hordaland vegkontor) dreg brukargrupper direkte med i planlegging og utforming av offentlege tiltak.

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

724

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: