Bjorvatn, Afsane ; Kjerstad, Egil ; Sannarnes, Jan Gaute ; Sunnevåg, Kjell J. (2002):

Insentivbaserte finansieringssystemer for helseforetak

SNF Rapport 2002:34

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://hdl.handle.net/11250/164578

Omtale:

http:// http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_22038

Antall sider:

124

ISBN-nummer:

82-491-0223-1

ISSN-nummer:

0803-4036

NSD-referanse:

3073

Disse opplysningene er sist endret:

21/5 2014

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

De fem regionale helseforetakene og arbeidsgiverforeningen NAVO ba i mai i år SNF om å utrede hvordan insentivbaserte finansieringssystem for helseforetak kan utformes. Denne rapporten oppsummerer utredningsarbeidet. Et viktig utgangspunkt for utredningen har vært at den som styrer ofte vet mindre om sentrale forhold i tjenesteproduksjonen, som potensialet for kostnadseffektivisering og bedring av kvalitet, enn de som styres. En slik asymmetri bør få konsekvenser for utformingen av insentivsystemer.