Aase, Kurth Harald (1987):

Politisk styring eller faglig uavhengighet. NSBs og Televerkets tilknytning til forvaltningen.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

296

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: