Anne Hals (2009):

Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008

Oslo, Riksarkivet

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/download/1782/28559/file/utlendingsforvaltningen.pdf

Omtale:

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2010/Statlige-institusjoner-og-innvandrersaker

Kommentar:

Publikasjonen kan også bestilles i gratis papirutgave fra riksarkivet@arkivverket.no

Antall sider:

47

ISBN-nummer:

ISBN 978-82-548-0109-3

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2908

Disse opplysningene er sist endret:

17/2 2012

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

De siste 40 åra har den statlige utlendingsforvaltningen blitt kraftig utbygd. Dette har en klar sammenheng med økt innvandring til Norge og det fokus man har rettet mot denne innvandringen. Denne veiledningen gir en samlet oversikt over hvilke statlige institusjoner som har oppstått på bakgrunn av myndighetenes arbeid med å finne boliger og arbeid til de nye innvandrerne og hvilke institusjoner som har oppstått som følge av arbeidet med å integrere dem i det norske samfunnet.

Riksarkivaren håper veiledningen vil kunne gi studenter og forskere en nyttig oversikt over utlendingsforvaltningen og dens arkiver slik at arkivene kan brukes i enda større grad enn i dag. Veiledningen er også ment å skulle være en hjelp for ansatte i Arkivverket når det gjelder å håndtere ulike publikumshenvendelser i forbindelse dokumentasjon av opphold i landet, statsborgerskap osv. Og ikke minst vil veiledningen både kunne brukes under arbeid med å utarbeide bevarings- og kassasjonsvedtak for denne type materiale og for å få et overblikk over hvilke organ og arkiver som vil inngå i mer omfattende elektroniske fagsystem.