Sissel C. Motzfeldt og Marit Viggen (2007):

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Oslo, Statskonsult rapport 2007:01

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/statskonsult/publik/rapporter/fulltekst/2007-1.pdf

Antall sider:

112

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2816

Disse opplysningene er sist endret:

14/1 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Vi har lagt hovedtyngden på kvalitative metoder og undersøkt arbeidsinnvandrere, faglærte og spesialister, au pairer og studenter. Vi har spurt hva de har behov for av offentlig informasjon og hvor fornøyde de er med den informasjonen og servicen som gis. Videre har vi undersøkt et utvalg offentlige virksomheter og vurdert dere kommunikasjonsinnsats. I alt har vi gjennomført 12 fokusgrupper og 36 intervjuer. Vår konklusjon er at kunnskapen om hvilket informasjonsbehov nyankomne innvandrere har er liten i det offentlige. Nyankomne innvandrere er en sammensatt gruppe med store informasjonsbehov og som opplever at det er vanskelig å være ny i Norge. De savner mer helhetlig informasjon på flere språk, enklere ordninger og at offentlige virksomheter er mer proaktive i sitt informasjonsarbeide.