Gudrun Vik (2007):

Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi

Oslo, Statskonsult rapport 2007:3

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/statskonsult/publik/rapporter/fulltekst/2007-3.pdf

Antall sider:

39

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2815

Disse opplysningene er sist endret:

14/1 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Etter flere års utredning og diskusjon om hvordan integreringspolitikken kunne styrkes, besluttet regjeringen i desember 2004 at Utledingsdirektoratet skulle deles, og at det fra og med 1. januar skulle etableres et eget direktorat for integrering og mangfold. I denne rapporten beskriver Statskonsult hvilke oppgaver som inngikk i og ble ivaretatt i etableringsprosessen, og hvordan dette omstillingsarbeidet ble styrt, organisert og gjennomført. Hva som fungerte bra og hva som fungerte mindre bra blir belyst.