Gudrun Vik (2007):

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Oslo, Statskonsult rapport 2007:16

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/statskonsult/publik/rapporter/fulltekst/2007-16.pdf

Antall sider:

38

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2812

Disse opplysningene er sist endret:

14/1 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Styret i Helse Øst RHF vedtok i 2002 å opprette et samarbeidsorgan mellom det regionale helseforetaket og høgskolene i helseregionen. Samarbeidsorganet ble tillagt en rådgivende funksjon i forhold til besluttende organer i Helse Øst i saker som gjelder utdanning og forskning og skal behandle saker av felles interesse for utvikling av helsetjenesten i Helse Øst. Våren 2007 ble Statskonsult bedt om å evaluere samarbeidsorganets mandat, sammensetning, oppgaver og funksjon. I tillegg ønsket Helse Øst RHF å få oppsummert erfaringer, særlig knyttet til samarbeidsorganets organisering og størrelse, med relevans for den forestående etableringen av et nytt samarbeidsorgan etter sammenslåingen av helseregionene Helse Øst og Helse Sør.