Marit Viggen, Eli Kristiansen, John Nonseid (2009):

Mens de venter … En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak.

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2009:7

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difirapport-2009-07-mens-de-venter...en-kartlegging-av-informasjon-til-beboere-i-asylmottak.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2009/11/informasjonsarbeid-i-asylmottak

Antall sider:

81

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2790

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

På oppdrag fra UDI har Difi gjennomført en kartlegging av informasjonsarbeidet mot beboere i ordinære asylmottak. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av kvantitative spørreundersøkelser og en rekke intervjuer, bl.a. med ansatte og beboere ved fire ulike mottak. Undersøkelsen viser bl.a. at beboerne ikke nødvendigvis får den informasjonen de har behov for og den informasjonen myndighetene ønsker å formidle. UDIs rammeplan for informasjon bør revideres og UDIs internettsider gjøres mer brukervennlige.