Siw Anita Vik, Inger Johanne Sundby, Ragnhild Aamodt Grønlie (2009):

Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet.

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. DIFI rapport 2009:8

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difirapport-2009-08-evaluering-av-teamarbeid-i-justisdepartementet.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2009/11/mer-fleksibel-arbeidsorganisering-i-departementer

Antall sider:

85

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2789

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Flere statlige virksomheter har tatt i bruk mer fleksible arbeidsformer, som prosjekter eller team/lag. Hensikten har blant annet vært å få til større grad av fleksibilitet, helhetstenkning, selvstendiggjøring, samarbeid, effektivitet og motivasjon, og utnytte den enkeltes kompetanse bedre. Difi har lenge ønsket å kartlegge de samlede erfaringer som departementsfellesskapet har med bruk av slike arbeidsformer. Evalueringen i Justis- og politidepartementet (JD) er et dypdykk i fagområdet som vil bli fulgt opp. Tre av sju avdelinger i JD har i noen år og på ulike måter, benyttet team som hovedprinsipp for valg av arbeids- og organisasjonsformer. Målet for gjennomgangen i JD er å få systematisert departementets egne erfaringer, slik at det eventuelt kan gjøres nødvendige justeringer og gi grunnlag for sammenligning og erfaringsoverføring mellom avdelinger med ulike modeller for arbeidsorganisering. Avdelingene (ledere og ansatte) er selv i all hovedsak positive til arbeidsformen og vil ikke reversere dette. Evalueringen viser at det er en krevende arbeidsform som utfordrer både ledere og medarbeidere til å være seg bevist hvordan avdelingen, ledelsen, teamene og den enkelte fungerer. Rapporten gir en beskrivelse av hensikten med endringen, hvordan arbeidsformen oppleves og oppfattes, en analyse av funn opp mot andre erfaringer med teamorganisering og gir 13 anbefalinger til videre oppfølging.