Berg, Kirsti, Vestre, Mari og Bollestad, Erik (2000):

Organisering av IT-funksjonen i Skattedirektoratet

Oslo, Statskonsult, Rapport 2000:15

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2000/2000-15.htm

Antall sider:

29

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2405

Disse opplysningene er sist endret:

17/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Målet med Statskonsults prosjektet har vært å bidra med utredninger på strategisk nivå for Skattedirektoratet som ledd i å avklare fremtidig organisatorisk tilpasning for Skattedirektoratets IT-funksjon.