Fossum, Anne Kathrine (2000):

Etatsstyring, kommunikasjon og styringsdialog : Landbruksdepartementet, Statens landbruksforvaltning og forholdet til Fylkesmannen.

Oslo: Landbruksdepartementet. Arbeidsgrupperapport av 5. mai 2000.

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ld/rap/2000/0018/ddd/pdfv/115286-prosj._etatsst.til_kursiv.pdf

Antall sider:

27

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2179

Disse opplysningene er sist endret:

1/6 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: