Handelsdepartementet. (1935):

Forslag til omordning av Postverkets og Telegrafverkets administrasjon: innstilling fra den av Handelsdepartementet efter kgl. resolusjon av 10. mars 1933 nedsatte komité.

Oslo : Handelsdepartementet.

Publikasjonstype:

Rapport

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2085

Disse opplysningene er sist endret:

6/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: