Ørnsrud, Ingvild (2002):

Mål- og resultatstyring gjennom statlige budsjettreformer.

Bergen: Rokkansenteret. Notat 7-2002.

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N07-02.pdf

Antall sider:

37

ISSN-nummer:

1503-0946

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2053

Disse opplysningene er sist endret:

4/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Studieoppdrag: