Riis, Christian (1992):

Teknisk fremgang eller redusert ineffektivitet - en studie av produktivitetsutviklingen i Televerket.

Oslo: SNF. SNF-Rapport 48/92.

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

30

ISSN-nummer:

0803-4036

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1986

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: