Bleiklie, Ivar og Gro Reppen, Marianne Aarre, Nicoline Frølich. ():

Lokale reformstrategier - ritualisering, tilpasning og utnytting.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

27

ISBN-nummer:

82-518-3480-5

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1775

Disse opplysningene er sist endret:

12/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: