Opdalshei, Ole Alexander (1995):

Ansattes opprykksmuligheter i offentlige etater. En studie av ansatte i Skatteetaten og Televerket.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1737

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: