Agneberg, Helge (1991):

Et direktorat blir til: En analyse av beslutningsprosessen som førte frem til opprettelsen av utlendingsdirektoratet.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=25

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

173

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: