Kivle, Benedicte Maria Tveter (2004):

Innsatsstyrt finansiering av sykehus : en kvalitativ studie av sykehuslegers erfaringer med Innsatsstyrt finansiering i sitt arbeid.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://www.iss.uio.no/instituttet/kandidatoversikt/sos/sammendrag.php?id=1414

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1728

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: