Karstensen, Svein Ove (1994):

Innføring av kundeservice i televerket - en analyse av televerkets innføring av kundeservice i privatmarkedsdivisjonen, med fokus på totalkvalitet, kommunikasjonsmønster og arbeidsmotivasjon.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1725

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: