Haugen, Nina (2000):

Maktforhold i møte mellom offentlig forvaltning og publikum. - En komparativ studie av skatteetaten, trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1717

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: