Hauge, Hans Abraham (1993):

Enhver er sin lykkes egen smed. En studie av de ansattes lojalitet til Televerket etter omorganiseringen i 1993.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Magistergradsavhandling.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1716

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: