Galtung, Johan (1957):

Fengselssamfunnet. Et forsøk på analyse.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Magistergradsavhandling.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1709

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: