Paulsen, Wenche (1997):

Norsk flyktningepolitikk i endring? En studie av flyktningebegrepets innhold og anvendelse 1987-1993.

Trondheim: Historisk institutt. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1694

Disse opplysningene er sist endret:

5/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: