Oland, Eirik A. (1992):

Telegrafverket og forskning, 1945-67. Etableringen av telegrafverkets forskningsinstitutt.

Oslo: Historisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Antall sider:

187

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1657

Disse opplysningene er sist endret:

28/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: