Langelid, Torfinn (1982):

Utvikling av undervisningstilbod ved to norske fengsel 1945-80. Straff og pedagogikk - To sosialiseringssystem i konflikt?

Oslo: Historisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1643

Disse opplysningene er sist endret:

25/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: