Finvåg, Runar (1999):

Reaksjoner på endring. Motstand, likegyldighet eller aksept?

Tromsø: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Tromsø. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://www.sv.uit.no/seksjon/statsvit/soek/hovedopp/1999/rfinvag.htm

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1557

Disse opplysningene er sist endret:

22/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: