Støver, Lars Erik (1996):

Globale oppskrifter i en lokal organisasjon.

Tromsø: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Tromsø. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://www.sv.uit.no/seksjon/statsvit/soek/hovedopp/1996/larses.htm

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1548

Disse opplysningene er sist endret:

22/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: