Lie, Jon Martin (2001):

Lederskap i reorganiseringsprosesser. -Entreprenørskap, forhandling, hykleri eller statsmannskunst? En teoretisk fortolkende studie.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=1881

Antall sider:

131

ISBN-nummer:

82-570-4733-3

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1490

Disse opplysningene er sist endret:

18/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: