Lien, Bjørn (1988):

EDB-planlegging i Statens Vegvesen.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1412

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: