Johnsen, Gunnar A. (1986):

Markedsstyring i en offentlig sektor. Televerkets konkurranseorganisasjon (TBK) som offentlig markedsstyring eller markedsstyrt offentlig organ.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1393

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: