Bjørn, Øyvin (1982):

Forholdet mellom den enkelte og offentlige regulerende etater. En studie i publikums erfaring med skatteetaten, bygningsetaten og kommunale reguleringssaker.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1371

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: