Vatne, Thomas (1998):

Fra forvaltning til forretning. Mot opprettelsen av Telenor AS 1968 - 1994.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9805

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2083

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen (1997).

Antall sider:

138

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1336

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: