Tangedal, Målfrid (2004):

Skule i fengsel, og fengselet som skule.Ein institusjonsanalyse av straff og rehabilitering i eit norsk fengsel.

Bergen: Sosiologisk institutt. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1333

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: