Nesset, Kjersti Sæve (2004):

Befriende samspill. En evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet.

Bergen: Sosiologisk institutt. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1332

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: