Øyan, Torunn (1995):

Norsk innvandringspolitikk 1975 - 1995. «Nasjonale og internasjonale faktorers betydning for utformingen av innvandringpolitikken.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1316

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: