Hegrenes, Odd Rune (2005):

Profesjonell ledelse i sykehus. En studie av styresammensetning og topplederrekruttering i helseforetak.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://www.polis.no/People/hovedfag_atm.html

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1279

Disse opplysningene er sist endret:

5/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: