Ramslien, Arne Rudolf (2005):

Fra ritual til verktøy. Mål og resultatstyring av Utlendingsdirektoratet 1998-2003.

Bergen: Rokkansenteret, Rapport 9-2005.

Publikasjonstype:

Rapport

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1278

Disse opplysningene er sist endret:

27/2 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: