Nilsen, Anders Eie (2003):

Informasjonspolitiske idealer og forvaltningsmessige realiteter. - Om kommunikasjonsprinsippets stilling i Statens vegvesen i Hordaland.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=3899&kategori=760

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1239

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: