Bakke, Arild (1993):

Omorganisering av Televerket.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=126

Antall sider:

72

ISBN-nummer:

82-570-3897-0

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

117

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: