Heyerdahl, Torbjørn Sigurd (1999):

Statlig informasjon og organisert respons. En studie av statlig informasjonsformidling og pressens og berørte interesseorganisasjoners respons til EU/EØS-regelverk innenfor vegsektoren i Norge og Danmark.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9907

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2243

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (1999).

Antall sider:

220

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1128

Disse opplysningene er sist endret:

19/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: