Grenasberg, Mona (1997):

Miljø: høyrd eller overkøyrd? 2 case studiar i Hordaland: Rv1, Moberg-Svegatjørn og Trekantsambandet.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1779&kategori=426

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1035

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: