Antall enheter per fylke

Antall enheter per fylke.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Antall forvaltningsorgan per fylke per 01.01.2020
Antall enheter
F.nr. Fylke Sum Enheter Avdelinger Antall ansatte Antall årsverk
0 1 1 0
1 Østfold 8 6 2
2 Akershus 13 8 5
3 Oslo 131 114 17
4 Hedmark 15 4 11
5 Oppland 11 2 9
6 Buskerud 14 3 11
7 Vestfold 9 3 6
8 Telemark 8 2 6
9 Aust-Agder 8 3 5
10 Vest-Agder 1 1 0
11 Rogaland 11 7 4
12 Hordaland 23 12 11
14 Sogn og Fjordane 7 3 4
15 Møre og Romsdal 7 4 3
16 Sør-Trøndelag 14 10 4
17 Nord-Trøndelag 6 1 5
18 Nordland 23 7 16
19 Troms 21 3 18
20 Finnmark 19 5 14
21 Svalbard 4 1 3
50 Trøndelag 4 2 2