Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2009 5 5 10 5 5 10
2010 8 10 18 8 10 18
2011 9 13 22 9 12 21 1 1
2012 8 16 24 8 13 21 3 3
2013 10 12 22 10 10 20 2 2
2014 13 14 27 13 12 25 2 2
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2009 43 43 43 43 43 43
2010 44 41 42 44 41 42
2011 44 40 41 44 40 41
2012 46 41 42 46 40 43
2013 43 43 43 43 44 44
2014 45 42 43 45 42 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2019* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Mentor AS

KMD har beslutta å overføre sekretariatet for Merkur-programmet til Distriktssenteret frå 1.1.2019. Sidan 2018 er siste året Mentor AS skal handtere Merkur-programmet på vegne av KMD, ber KMD Mentor AS om å samarbeide tett med KMD og Distriktssenteret for å sikre at overføringa av oppgåvene til Distriktssenteret går best mogleg.

Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) inngikk kontrakt mellom KMD og Mentor AS 27. september 2014. Gjennom kontrakten har departementet delegert forvaltningsmynde og oppgåver knytte til Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkar (Merkur-programmet) og investeringsstøtteordningane for utkantbutikkar, til Mentor AS. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt mål med Merkur-programmet er å sikre tilgang til grunnleggande private tenester i område med få innbyggarar. Små, perifere butikkar skal prioriterast i 2018.

Kjelde: STATSBUDSJETTET 2018 – OPPDRAGSBREV TIL MENTOR AS, s. 2

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.