Arbeidstilsynet - tilsynskontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

17 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 I arbeid mellom Norge og EU? : en case-studie av Arbeidstilsynets arbeid med EU/EØS-relaterte oppgaver Kristiansen, Aina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Variasjoner i tilsynspraksis? En studie av Arbeidstilsynets distriktskontorer i Hordaland og Agder. Sommerset, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Implementering av offentlig reform; internkontrollforskriften Hvordan internkontroll av helse, miljø og sikkerhet ble implementert i en kommune. Malkenes, Gitte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Europeisering av arbeidstilsyn. En studie av det norske og svenske arbeidstilsynet, 1992-1997. Middelton, Harriet Catrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Organisasjonsendringer - internkontroll av HMS i praksis. En case-studie av Nordenfjelske Treforedling. Lein, Svend Ivar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Omorganisering av Arbeidstilsynet. En analyse av en reorganiseringsprosess. Møller, Hjørdis
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Arbeid og politikk. En analyse av arbeidsmiljøreformen, fra vervetiltak til deltakerdemokrati. Rygh, Ola Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Arbeidervern som offentlig oppgåve. Ei gransking om iverksetting. Underlid, Arnvid
Notat 2005 Omstilling i Arbeidstilsynet: Tilsynsmeldingens konsekvenser for strategi og organisering. Helleren, Stig
Notat 2004 Europeisering av tilsynsmyndigheter i Norge og Sverige. Dyrdal, Morten
Rapport 2018 NOU 2018: 6 - Varsling – verdier og vern Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2010 NOU 2010: 9 - Et Norge uten miljøgifter Hvordan utslipp av miljøgifter som utgjør en trussel mot helse eller miljø kan stanses Ketil Hylland (leder), Bjørn Erikson, Anne Lill Gade, Alvhild Hedstein, Sverre Alhaug Høstmark, Kristin Magnussen, Jon Øyvind Odland, Per-Erik Schulze, Sigrid Eskeland Schütz
Rapport 2010 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Peter Chr. Bøgh, Margaret Hagevik og Ellen Rønning-Arnesen
Rapport 2004 NOU 2004: 5 Arbeidslivslovutvalget - Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst Ingeborg Moen Borgerud (leder), Elisabeth Lea Strøm, Nina Sverdrup Svendsen, Olaug Kristine Bakke, Siri Røine, Ivar Leveraas, Jan Henrik Nygård, Trine Lise Sundnes Synnøve Nymo, Jan Morten Andreassen, Inger Elisabeth Meyer, Kirsti Bastholm, Gundla Kvam, Finn Berge Haaland, Odd Bøhagen, Jon Olav Bjergene
Rapport 2003 NOU 2003: 5 Pionerdykkerne i Nordsjøen Petter A. Lossius (leder), Per Andersen, Petter Høilund, Gunnar Nicolaysen, Bård Holand
Rapport 2000 Europeisering av arbeidstilsynet, velvillig eller motvillig tilpasning? - en studie av det norske og svenske arbeidstilsynet, 1992-97. Middelthon, Harriet.