Postens datasentral

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.05.1995* Nyinnskrevet

Navn: Postens datasentral
Kort navn: Postens datasentr.
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Postens datasentral ble skilt ut fra Postvekret for å bli slått sammen med Statens datasentral as (SDS), Jfr. Innst.S.nr.215, 1994-95 (http://www.stortinget.no/inns/inns-199495-215.html)

--------------------------------------------------------------------

Historikk (kilde: Arkivportalen):
Den elektroniske databehandlingen i Postverket begynte med etableringen av Hullkortsentralen fra 1-6.1961. I 1966 ble et eget datakontoret opprettet i Poststyret. Datakontoret som ble skilt ut som en driftsenhet, er forløperen til Postverkets datasentral / Postens datasentral.

Fra 1.10.1972 ble Datakontoret omgjort til Dataseksjonen (ØD) ved Økonomiavdelingen i Postdirektoratet. Dataseksjonen var inndelt i tre kontorer; Dataplankontoret (ØDA), Dataprosjektkontoret (ØDP) og Datadriftkontoret (ØDD):

I 1985 ble det etablert en egen Produksjonsavdeling (DA/Maskintjenester) på Gjøvik. Dataseksjonen fikk fra 1.1.1990 tilført en ny enhet da det såkalte skrankeprosjektet ble omgjort til en egen enhet på lik linje med de to andre kontorene i Dataseksjonen.

Fra 1.6.1990 ble Dataseksjonen delt i to funksjonsområder ¿ Postverkets systemservice (TU) som seinere endret navn til Postens systemservice (SS) og Postverkets datasentral/ seinere Postens datasentral (TD). Denne inndelingen ble formelt etablert fra 1.3.1991. Postverkets systemservice fikk ansvaret for saksområdene dataplan, dataprosjekt og skrankesystem, mens Postens Datasentral fikk datadrift som sitt arbeidsområde.

Postens datasentral var en del av Datakontoret/Dataseksjonen i Postdirektoratet inntil den ble fusjonert med Statens Datasentral 1.7.1995 i forbindelse med Postens oppkjøp av Statens Datasentral AS. Fra 1.1.1998 ble også Postens systemservice en del av Posten SDS. Posten SDS omorganiseres i 2001 og endrer navn til ErgoGroup. Flere virksomhetsområder er etter hvert blitt skilt ut i selvstendige aksjeselskap.

30.06.1995 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.